Varför gå ur?

Varför vill man lämna svenska kyrkan?

Vanliga anledningar till utträde

Ett stort skäl för många att lämna kyrkan är ekonomiskt. Hur mycket man måste betala som medlem varierar från församling till församling. Medlemmar betalade år 2015 i genomsnitt 1,23 kronor per intjänad hundralapp i kyrkoskatt, eller kyrkoavgift som det heter sedan 2000. I kyrkoavgiften ingår en begravningsavgift på i genomsnitt 23 öre som även icke-medlemmar måste betala. För varje 100 000 i årslön innebär det att man i genomsnitt tjänar 1000 kronor om året på att gå ur - pengar som kunde ha använts till mer angelägna saker, t.ex att få hushållsekonomin att gå ihop varje månad.


En del väljer att stanna kvar i Svenska kyrkan för att stödja vårt kulturarv, som bevarande av kyrkobyggnader och liknande. Vad gäller kyrkobyggnaderna så betalar den svenska staten ut pengar till Svenska kyrkan, 2016 får de 460 miljoner för ändamålet att bevara byggnaderna. Dessa pengar tas ut på skattesedeln oavsett medlemskap i kyrkan. Svenska kyrkan har tillgångar på cirka 40 miljarder kronor och 25 000 anställda.

Svenska Kyrkan är en av världens rikaste kyrkor

Med en personal på 25 000 personer, bland vilka det finns såväl kvinnoprästmotståndare som mer liberala präster. Och med tillgångar på ca 40 miljarder. Genom att betala i medeltal 2 000 kr/år vid en beskattningsbar inkomst på 200 000 kr. Variationerna är stora mellan olika församlingar. I flera församlingar är avgiften nästan 2 % motsvarande 4000 kr/år. Tjänsterna efterfrågas mindre. Sedan 1990 har dopen minskat med 23 %, konfirmationerna med 25 %, vigslarna med 19 % och begravningarna med 22 %.