Om oss

Föreningens syfte är att förenkla processen att gå ur Svenska kyrkan.

Om kyrkoavgiftningen

Vår grundtanke är att informera om hur mycket man betalar till kyrkan varje år för det är faktiskt mycket få som är medvetna om hur mycket de betalar, vi riktar främst till de som inte använder sig av kyrkans tjänster - varför betala för något man inte använder?


Meningen med tjänsten är att förenkla processen för alla de som vill gå ur Svenska kyrkan men ännu inte har gjort det. Kanske av anledningen att man inte orkar med pappersarbetet eller inte vill behöva ringa eller ta emot något jobbigt samtal från sin församling eller kanske helt enkelt inte vet hur man skall gå till väga för att lämna Svenska kyrkan.


Grundarna av kyrkoavgiftningen är två åttiotalister vid namn Emil och Anton. Idéen kom fram när en av grundarna bestämde sig för att gå ur svenska kyrkan men insåg snabbt hur svårt och omständligt det skulle bli. Därför står nu denna tjänst till allmänhetens förfogande.