Vanliga frågor

Frågor och svar om utträde ur Svenska kyrkan

Hur mycket kostar det att gå ur med hjälp av kyrkoavgiftningen?

Det kostar 119 kr som kommer i en faktura samtidigt som du får ditt dokument med utträdelse ur kyrkan. Inga övriga avgifter tillkommer.


Får jag gifta mig i kyrkan trots att jag inte längre är medlem i Svenska kyrkan?

Det räcker med att den ena partnern är medlem i Svenska Kyrkan för att få gifta sig i dess regi. En kyrkoherde kan välja att viga två icke-medlemmar om han eller hon vill, men de blivande makarna har inte rätt att kräva det av kyrkan. Kyrkoherden kan också kräva att man betalar kostnad för präst, organist och vaktmästare om ingen partner är medlem, men det är pengar man tjänar in på att inte vara medlem. Det är knappast heller någon stor utgift i förhållande till övriga kostnader i samband med giftermålet.


Hur funkar det med begravning när jag gått ur Svenska kyrkan?

Som medlem i svenska kyrkan har man rätten att bli begravd i kristen regi. Som icke-medlem betalar man endast en begravningsavgift till svenska kyrkan som ger rätt till begravningsplats på en gravplats eller kyrkogård. Begravningsavgiften är avsevärt mindre än den avgift man betalar till Svenska kyrkan som medlem.


Den avgift man betalar täcker också personalkostnader för hantering av den avlidna, skötsel av begravningsplats, transport av kista till den plats där begravningsceremonin hålls samt vidare transport till begravningsplats/krematorium. I likhet med giftermål är det upp till kyrkan att avgöra om man vill hålla en begravningsceremoni för någon som inte är medlem. Ansvaret för detta beslut ligger formellt på kyrkoherden. Begravningsavgiften är en avgift som inkluderas i din skatt, men till skillnad från kyrkoavgiften är den inte frivillig.


Får jag döpa mitt barn om både jag och min partner är icke-medlemmar i Svenska kyrkan?

Ja! Dopet är öppet för samtliga, i samband med dopet blir man medlem i svenska kyrkan.


Kan jag bli medlem i Svenska kyrkan igen efter att jag gått ur?

Ja det kan du, enklast är att du går till din närmaste församling och där ber om inträde.


När börjar jag betala mindre skatt?

Om du har gått ut innan 1 november detta året så dras inte kyrkoavgiften följande år. Vill man inte få det på skatteåterbäringen så gäller det att säga till sin arbetsgivare att man har gått ur.


Vad gör om jag beställt ifrån er men ångrar mig?

Det finns ingen lagstadgad ångerrätt likt distanslagen vid beställning av produkter som är specialbeställda. Kyrkoavgiftningen tillhanda håller dock med sju dagars ångerrätt vid köp. Dessa räknas ifrån dagen då produkten är levererad. För att göra en ånger kontakta oss på: info@kyrkoavgiftningen.se